Hệ thống khử khoáng CEDI Báo cáo hoàn thành công ty Freewell Hệ thống xử lý nước thải JK & Freewell Hệ thống xử lý khí thải Lấy mẫu không khí Máy ASS Máy sắc ký khí Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường

Hỗ trợ trực tuyến

Hồ Chí Minh

Ms Dương0916633438
Ms Tuyền0916902278
Ms Quỳnh0918001747

Lọc nước gia đình

Mr Huy0984198519

Tây Nguyên

Ms Uyên02633989696
Ms Tiên02633989499
Ms Hiền02633 998182

Liên kết website

FACEBOOK

Tuyển dụng

Tuyển dụng nhân viên lấy mẫu môi trường trụ sở Sài Gòn

Tuyển dụng nhân viên lấy mẫu môi trường trụ sở Sài Gòn
  • Công ty Môi trường Đại Việt hoạt động trong lĩnh vực tư vấn môi trường, xử lý môi trường, phân tích môi trường. Với nhu cầu phát triển lớn hơn, Đại Việt cần tuyển dụng vị trí Nhân viên phòng thí nghiệm sau:

>>Xem thêm

Tuyển dụng kế toán làm việc tại SG

Tuyển dụng kế toán làm việc tại SG
  • Công ty Môi trường Đại Việt hoạt động trong lĩnh vực tư vấn môi trường, xử lý môi trường, phân tích môi trường. Với nhu cầu phát triển lớn hơn, Đại Việt cần tuyển dụng vị trí Nhân Viên Kế toán làm việc tại trụ sở HCM

>>Xem thêm

Tuyển dụng Nhân viên Kỹ Thuật Môi Trường HCM

Tuyển dụng Nhân viên Kỹ Thuật Môi Trường HCM
  • Công ty Môi trường Đại Việt hoạt động trong lĩnh vực tư vấn môi trường, xử lý môi trường, phân tích môi trường. Với nhu cầu phát triển lớn hơn, Đại Việt cần tuyển dụng vị trí Nhân Viên Kỹ Thuật Môi Trường :

>>Xem thêm

Tuyển dụng Nhân Viên Phòng Kinh Doanh HCM

Tuyển dụng Nhân Viên Phòng Kinh Doanh HCM
  • Công ty Môi trường Đại Việt hoạt động trong lĩnh vực tư vấn môi trường, xử lý môi trường, phân tích môi trường. Với nhu cầu phát triển lớn hơn, Đại Việt cần tuyển dụng vị trí Nhân viên Phòng Kinh doanh như sau:

>>Xem thêm

Tuyển dụng Nhân Viên Phòng Thí Nghiệm trụ sở Sài Gòn

Tuyển dụng Nhân Viên Phòng Thí Nghiệm trụ sở Sài Gòn
  • Công ty Môi trường Đại Việt hoạt động trong lĩnh vực tư vấn môi trường, xử lý môi trường, phân tích môi trường. Với nhu cầu phát triển lớn hơn, Đại Việt cần tuyển dụng vị trí Nhân viên phòng thí nghiệm sau:

>>Xem thêm

Tuyển dụng Nhân viên Tư Vấn Môi Trường Sài Gòn

Tuyển dụng Nhân viên Tư Vấn Môi Trường Sài Gòn
  • Công ty Môi trường Đại Việt hoạt động trong lĩnh vực tư vấn môi trường, xử lý môi trường, phân tích môi trường. Với nhu cầu phát triển lớn hơn, Đại Việt cần tuyển dụng vị trí Nhân Viên Tư Vấn Môi Trường với các yêu cầu sau:

>>Xem thêm