Hệ thống khử khoáng CEDI Báo cáo hoàn thành công ty Freewell Hệ thống xử lý nước thải JK & Freewell Hệ thống xử lý khí thải Lấy mẫu không khí Máy ASS Máy sắc ký khí Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường

Hỗ trợ trực tuyến

Hồ Chí Minh

Ms Dương0916633438
Ms Tuyền0916902278
Ms Quỳnh0918001747

Lọc nước gia đình

Mr Huy0984198519

Tây Nguyên

Ms Uyên02633989696
Ms Tiên02633989499
Ms Hiền02633 998182

Liên kết website

FACEBOOK

Tư liệu > Tiêu chuẩn quy chuẩn > Quy chuẩn về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG N­ƯỚC DÙNG CHO TƯỚI TIÊU

 

1. QUY ĐỊNH CHUNG

Phạm vi áp dụng

Quy chuẩn này quy định giá trị giới hạn các thông số chất lượng nước dùng cho tưới tiêu.

Quy chuẩn này áp dụng để đánh giá và kiểm soát chất lượng nguồn nư­ớc sử dụng cho mục đích tưới tiêu.

 

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

Giá trị giới hạn của các thông số chất lượng n­ước dùng cho tưới tiêu đ­ược quy định tại Bảng 1.

Bảng 1: Giá trị giới hạn các thông số chất lượng nước dùng cho tưới tiêu

 

TT

 

Thông số

 

Đơn vị

Giá trị giới hạn

 

1

pH

 

5,5-9

2

Ôxy hòa tan (DO)

 

≥ 2

3

Tổng chất rắn hòa tan

mg/l

2000

4

Tỷ số hấp phụ Natri (SAR)

 

9

5

Clorua (Cl-)

mg/l

350

6

Sun phát (SO42-)

mg/l

600

7

Bo (B)

mg/l

3

8

Asen (As)

mg/l

0,05

9

Cadimi (Cd)

mg/l

0,01

10

Crom tổng số (Cr)

mg/l

0,1

11

Thủy ngân (Hg)

mg/l

0,001

12

Đồng (Cu)

mg/l

0,5

13

Chì (Pb)

mg/l

0,05

14

Kẽm (Zn)

mg/l

2,0

15

Fecal. Coli

(Chỉ quy định đối với nước tưới rau và thực vật ăn tươi sống)

số vi khuẩn/

100ml

200

 ................

Xem chi tiết tại đây: Xem chi tiết

Download tài liệu tại đây: Tải tài liệu