Hệ thống khử khoáng CEDI Báo cáo hoàn thành công ty Freewell Hệ thống xử lý nước thải JK & Freewell Hệ thống xử lý khí thải Lấy mẫu không khí Máy ASS Máy sắc ký khí Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường

Hỗ trợ trực tuyến

Hồ Chí Minh

Ms Dương0916633438
Ms Tuyền0916902278
Ms Quỳnh0918001747

Lọc nước gia đình

Mr Huy0984198519

Tây Nguyên

Ms Uyên02633989696
Ms Tiên02633989499
Ms Hiền02633 998182

Liên kết website

FACEBOOK

Hội thảo chuyên đề Môi trường Nông thôn Việt Nam

Tại buổi hội thảo do Tổng cục Môi trường tổ chức có tên “ Môi trường nông thôn ”, các lãnh đạo thuộc nhiều Sở, đại diện một số đơn vị trực thuộc Bộ Nông Nghiệp đã có nhiều trao đổi về hiện trạng và công tác quản lý xử lý môi trường nông thôn tại các địa phương, đồng thời trao đổi kinh nghiệm trong công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường khu vực nông thôn.

 

Tham dự hội thảo ngày 22/8 có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường TS.Hoàng Dương Tùng và đại diện của một số đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của các địa phương khu vực phía Bắc.

 Hội thảo môi trường nông thôn việt nam

 

Năm 2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giao cho Tổng cục Môi trường chủ trì xây dựng Báo cáo môi trường quốc gia với chủ đề Môi trường Nông thôn. Thực tế cho thấy, đây là một trong những vấn đề môi trường nổi cộm ở nước ta trong những năm gần đây. Áp lực từ quá trình phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa gây ra các ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường không chỉ đối với các đô thị lớn và các khu kinh phát triển mạnh mà cả ở khu vực nông thôn, nơi tập trung đến 70% dân số cả nước.

 

Khu vực nông thôn hiện nay trên cả nước còn khá nhiều điều bất cập, nạn ô nhiễm môi trường đã và đang trở thành vấn đề nổi cộm. Các chất thải sinh hoạt thải ra cần xử lý thông qua các phương pháp xử lý môi trường để tránh gây ô nhiễm, các làng nghề thải khí thải ô nhiễm làm không khí trở nên ô nhiễm, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Ô nhiễm chất thải rắn do nguồn thải từ hoạt động chăn nuôi, trông trọt, sản xuất quy mô nhỏ, các làng nghê và từ hoạt động dân sinh.

 Toàn cảnh Hội thảo môi trường nông thôn việt nam

Toàn cảnh Hội thảo " Môi trường nông thôn" Việt Nam

 

Công tác quản lý môi trường nông thôn đang là vấn đề bỏ ngỏ, thiếu đơn vị đầu mối quản lý. Trong thời gian qua, vấn đề “Môi trường nông thôn” hầu như chưa được xem xét, đánh giá một cách đầy đủ và toàn diện. Thêm vào đó, các thông tin, số liệu về vấn đề này cũng chưa được tổng hợp một cách hệ thống.

 

Chính vì vậy, việc đánh giá, phân tích môi trường, tìm  nguyên nhân ô nhiễm , hiện trạng môi trường nông thôn, những tác động cũng như đánh giá về công tác quản lý môi trường nông thôn sẽ giúp cho việc điều chỉnh và bổ sung các chính sách, kế hoạch và giải pháp bảo vệ môi trường cho khu vực nông thôn.

 

Báo cáo được xây dựng trên cơ sở nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường và các khó khăn, thách thức trong thời điểm hiện nay, khi nước ta thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2015 và trở thành thành viên chính thức của WTO.

 

 

 Theo VEA

 Công ty môi trường Đại Việt với các dịch vụ xử lý môi trường, phân tích môi trường, tư vấn môi trường luôn đồng hành cùng các cơ quan , đoàn thể bảo vệ và làm sạch môi trường.