Hệ thống khử khoáng CEDI Báo cáo hoàn thành công ty Freewell Hệ thống xử lý nước thải JK & Freewell Hệ thống xử lý khí thải Lấy mẫu không khí Máy ASS Máy sắc ký khí Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường

Hỗ trợ trực tuyến

Hồ Chí Minh

Ms Dương0916633438
Ms Tuyền0916902278
Ms Quỳnh0918001747

Lọc nước gia đình

Mr Huy0984198519

Tây Nguyên

Ms Uyên02633989696
Ms Tiên02633989499
Ms Hiền02633 998182

Liên kết website

FACEBOOK

Dịch vụ môi trường > Phân tích môi trường

Tổng quan dịch vụ phân tích môi trường Đại Việt

Tổng quan dịch vụ phân tích môi trường Đại Việt
  • Công ty Môi trường Đại Việt hân hạnh giới thiệu dịch vụ đo đạc, phân tích môi trường phục vụ đánh giá hiện trạng môi trường, giám sát môi trường.

>>Xem thêm

Năng lực đo đạc, phân tích mẫu khí

Năng lực đo đạc, phân tích mẫu khí
  • Phòng thí nghiệm phân tích môi trường của Công ty Môi trường Đại Việt có khả năng đo đạc, phân tích hầu hết các mẫu khí theo các quy chuẩn quy định hiện hành.

>>Xem thêm

Năng lực đo đạc, phân tích mẫu bùn

Năng lực đo đạc, phân tích mẫu bùn
  • Phòng thí nghiệm phân tích môi trường của Công ty Môi trường Đại Việt có khả năng đo đạc, phân tích các loại mẫu bùn theo các quy chuẩn quy định hiện hành.

>>Xem thêm

Năng lực đo đạc, phân tích mẫu nước

Năng lực đo đạc, phân tích mẫu nước
  • Phòng thí nghiệm phân tích môi trường của Công ty Môi trường Đại Việt có khả năng phân tích hầu hết các thông số trong nước thải, nước mặt, nước ngầm, nước biển ven bờ, nước sinh hoạt và nước ăn uống theo các quy chuẩn quy định hiện hành.

>>Xem thêm

Năng lực đo đạc, phân tích mẫu đất

Năng lực đo đạc, phân tích mẫu đất
  • Phòng thí nghiệm phân tích môi trường của Công ty Môi trường Đại Việt có khả năng đo đạc, phân tích mẫu đất với các thông số theo các quy chuẩn quy định hiện hành.

>>Xem thêm