Hệ thống khử khoáng CEDI Báo cáo hoàn thành công ty Freewell Hệ thống xử lý nước thải JK & Freewell Hệ thống xử lý khí thải Lấy mẫu không khí Máy ASS Máy sắc ký khí Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường

Hỗ trợ trực tuyến

Hồ Chí Minh

Ms Dương0916633438
Ms Tuyền0916902278
Ms Quỳnh0918001747

Lọc nước gia đình

Mr Huy0984198519

Tây Nguyên

Ms Uyên02633989696
Ms Tiên02633989499
Ms Hiền02633 998182

Liên kết website

FACEBOOK

Dịch vụ môi trường > Phân tích môi trường > Tổng quan dịch vụ phân tích môi trường Đại Việt

Tổng quan dịch vụ phân tích môi trường Đại Việt

Công ty Môi trường Đại Việt hân hạnh giới thiệu dịch vụ đo đạc, phân tích môi trường phục vụ đánh giá hiện trạng môi trường, giám sát môi trường.

 

1. Cơ sở vật chất kỹ thuật:

 Phòng thí nghiệm phân tích môi trường của Công ty Môi trường Đại Việt được trang bị trang thiết bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu phân tích tất cả các chỉ tiêu theo các Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Việt Nam hiện hành. Các trang thiết bị chính của chúng tôi bao gồm:

 - Các thiết bị phân tích

 •  Hệ thống Sắc ký khí .
 •  Hệ thống Quang phổ nguyên tử hấp thụ .
 •  Máy quang phổ.
 •  Cân phân tích.
 •  Hệ thống chưng cất nitơ.
 •  Hệ thống cô quay.
 •  Hệ thống tủ ủ, tủ nung, tủ sấy.
 •  Hệ thống tủ ủ BOD.
 •  Hệ thống tủ cấy vi sinh và nồi hấp tiệt trùng.
 •  Hệ thống phá mẫu nước.
 •  Thiết bị phá mẫu rắn.
 •  Thiết bị phá mẫu chất thải nguy hại.
 •  Các thiết bị phụ trợ khác.

- Các thiết bị quan trắc hiện trường 

 •  Các thiết bị đo vi khí hậu, tiếng ồn, độ rung.
 •  Máy đo khí thải hiện số Testo 350 .
 •  Máy đo pH, Nhiệt độ để bàn.
 •  Máy định vị toàn cầu GPS.
 •  Máy đo lưu lượng, nhiệt độ khí thải.
 •  Thiết bị lấy mẫu không khí, khí thải.
 •  Thiết bị lấy mẫu nước mặt tầng sau.
 •  Thiết bị lấy mẫu trầm tích đáy.
 •  Thiết bị lấy mẫu phiêu sinh.
 •  Hệ thống Tủ mát bảo quản mẫu.
 •  Các thiết bị phụ trợ khác.

 

2. Năng lực phân tích:

Phòng thí nghiệm phân tích môi trường của Công ty Môi trường Đại Việt có khả năng phân tích hầu hết các thông số môi trường trong các môi trường rắn, lỏng, khí theo Tiêu chuẩn, Quy chuẩn về Môi trường; cụ thể:

 • Đo đạc, phân tích mẫu không khí, khí thải (Xem chi tiết).
 • Đo đạc, phân tích mẫu nước thải, nước mặt, nước ngầm, nước biển ven bờ, nước sinh hoạt, nước ăn uống (Xem chi tiết). 
 • Đo đạc, phân tích mẫu đất (Xem chi tiết).
 • Đo đạc, phân tích mẫu trầm tích, bùn thải (Xem chi tiết).

 

3. Các chứng nhận:

Phòng thí nghiệm Đại Việt đã xây dựng thành công 

ISO 17025:2005(VILAS) và nhận được Chứng chỉ 

công nhận của Văn Phòng Công nhận Chất lượng 

(BoA) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST): 

Chứng nhận VILAS 718
 • Quyết định công nhận: số 44.2014/QĐ-VPCNCL ngày 24/01/2014.
 • Số hiệu VILAS: 718.                                                                               

 

Phòng thí nghiệm Đại Việt được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận Đủ điều kiện hoạt động Quan trắc môi trường.

 • Quyết định công nhận: số 578/QĐ-BTNMT ngày 19/03/2015.
 • Số hiệu: VIMCERTS 066.

 

4. Các dịch vụ:

Công ty Môi trường Đại Việt hân hạnh cung cấp các dịch vụ phân tích môi trường sau: 

 • Đo đạc môi trường tại hiện trường.
 • Lấy mẫu, quan trắc môi trường tại hiện trường.
 • Phân tích mẫu môi trường theo quy định hiện hành.
 • Lập đánh giá hiện trạng môi trường.
 • Lập báo cáo giám sát môi trường.

 

 Một số hình ảnh lấy mẫu của Công ty Môi trường Đại Việt

 Đo đạc vi khí hậu

 Đo đạc vi khí hậu.

 

Đo đạc mẫu khí thải tại nguồn bằng máy Testo 350.                    

Lấy mẫu nước thải và không khí xung quanh. 

  

Lấy mẫu không khí

 Lấy mẫu không khí khu vực sản xuất.

 

 Từ khóa tìm kiếm trên google : phan tich moi truong, phân tích môi trường, phân tích nước thải, phân tích không khí, phân tích khí thải, đo đạc môi trường, xử lý môi trường, quan trắc môi trường, phân tích mẫu