Hệ thống khử khoáng CEDI Báo cáo hoàn thành công ty Freewell Hệ thống xử lý nước thải JK & Freewell Hệ thống xử lý khí thải Lấy mẫu không khí Máy ASS Máy sắc ký khí Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường

Hỗ trợ trực tuyến

Hồ Chí Minh

Ms Dương0916633438
Ms Tuyền0916902278
Ms Quỳnh0918001747

Lọc nước gia đình

Mr Huy0984198519

Tây Nguyên

Ms Uyên02633989696
Ms Tiên02633989499
Ms Hiền02633 998182

Liên kết website

FACEBOOK

Tiêu Điểm >>Đại Việt được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường (bổ sung thông số)

Đại Việt được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường (bổ sung thông số)

Đại Việt được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường (bổ sung thông số) Sau thời gian làm việc tại Phòng Thí nghiệm và Tổ chức hội đồng thẩm định, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường bổ sung theo số VIMCERTS 066 cho Công ty Môi trường Đại Việt theo Quyết định số 321/QĐ-BTNMT ngày 12/2/2015.

 

Nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng hoạt động quan trắc môi trường, tuân thủ quy định tại Nghị định 127/2014/NĐ – CP ngày 31/12/2014 của Chính Phủ quy định về điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, Công ty Môi trường Đại Việt đã đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, phương pháp để hoàn thành thủ tục đề nghị chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường bổ sung. Công ty Môi trường Đại Việt đã có 2 ngày làm việc với Đoàn kiểm tra, đánh giá thực tế của Tổng cục môi trường tại Phòng thí nghiệm của Công ty và đã bảo vệ thành công trong Hội đồng đánh giá chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường bổ sung.

 

Ngày 12/2/2019, Công ty Môi trường Đại Việt đã nhận được Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường số VIMCERTS 066 (bổ sung thông số) theo Quyết định số 321/QĐ-BTNMT ngày 12/2/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Vimcert 2019

 Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường (bổ sung lần 1) của Công ty Môi trường Đại Việt 

 

Sau khi bổ sung, số lượng thông số Công ty Môi trường Đại Việt được phép quan trắc và phân tích như sau:

Nền mẫu

Số thông số đã được cấp phép lần trước

Số thông số được cấp phép bổ sung

Tổng số thông số được cấp phép

Quan trắc hiện trường

 

 

 

Nước mặt

7

3

10

Nước thải

3

1

4

Nước dưới đất

4

3

7

Nước biển

7

3

10

Nước mưa

3

3

6

Không khí xung quanh và môi trường lao động

18

14

32

Khí thải

38

1

39

Đất

1

-

1

Trầm tích

1

-

1

Bùn

1

-

1

Chất thải

1

-

1

Phân tích môi trường

 

 

 

Nước mặt

29

11

40

Nước thải

26

8

34

Nước dưới đất

28

13

41

Nước biển

22

5

27

Nước mưa

17

4

21

Không khí xung quanh và môi trường lao động

8

14

22

Khí thải

-

19

19

Đất

9

8

17

Trầm tích

8

10

18

Bùn

7

9

16

Chất thải

7

2

9

 

Công ty Môi trường Đại Việt không ngừng nỗ lực để hoàn thiện ngày càng tốt hơn nhằm liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng.