Hệ thống khử khoáng CEDI Báo cáo hoàn thành công ty Freewell Hệ thống xử lý nước thải JK & Freewell Hệ thống xử lý khí thải Lấy mẫu không khí Máy ASS Máy sắc ký khí Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường

Hỗ trợ trực tuyến

Hồ Chí Minh

Ms Dương0916633438
Ms Tuyền0916902278
Ms Quỳnh0918001747

Lọc nước gia đình

Mr Huy0984198519

Tây Nguyên

Ms Uyên02633989696
Ms Tiên02633989499
Ms Hiền02633 998182

Liên kết website

FACEBOOK

Tiêu Điểm >>Đại Việt được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường

Đại Việt được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường

Sau thời gian làm việc tại Phòng Thí nghiệm và Tổ chức hội đồng thẩm định, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường số VIMCERTS 066 cho Công ty Môi trường Đại Việt theo Quyết định số 578/QĐ-BTNMT ngày 19/3/2015.

 

>> Xem thêm về dịch vụ phân tích môi trường Đại Việt

Đáp ứng yêu cầu của Nghị định 27/2013/NĐ – CP ngày 29/03/2013 của Chính Phủ quy định về điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, Công ty Môi trường Đại Việt đã đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, phương pháp để hoàn thành thủ tục đề nghị chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

 

Ngày 20 – 21/01/2015,  Công ty Môi trường Đại Việt đã có 2 ngày làm việc với Đoàn kiểm tra, đánh giá thực tế của Tổng cục môi trường tại Phòng thí nghiệm của Công ty.

 

Dịch vụ quan trắc môi trường  

Nhân viên PTN đang trình bày về trang thiết bị của Công ty.

  

Qua buổi làm việc, Đoàn đánh giá đã có các kết luận cơ bản như sau:

 

Về chức năng, nhiệm vụ, Công ty Môi trường Đại Việt có tư cách pháp nhân đáp ứng yêu cầu của Nghị định 27/2013/NĐ – CP ngày 29/03/2013 của Chính Phủ về quy định về điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

 

Về nhân sự, Công ty Môi trường Đại Việt đáp ứng đầy đủ yêu cầu về số lượng cũng như chất lượng: Người đứng đầu Tổ chức có trình độ Thạc Sỹ; có cán bộ phân công đội quan trắc có trình độ Đại học chuyên ngành khoa học môi trường và bằng Thạc Sỹ kỹ thuật có 9 năm kinh nghiệm công tác; có cán bộ QA/QC có trình độ chuyên ngành và có kinh nghiệm trên 4 năm làm việc,…

 

Về điều kiện cơ sở vật chất, Công ty Môi trường Đại Việt trang bị Phòng thí nghiệm đảm bảo diện tích, có trang thiết bị, phương pháp, hoá chất đáp ứng nhu cầu đề nghị cấp phép của Công ty.

 

Ngoài ra, Công ty Môi trường Đại Việt đã hoàn tất các nội dung khác liên quan đến quá trình vận hành và hoạt động của Phòng thí nghiệm bao gồm hệ thống Phòng cháy chữa cháy, bảo hộ lao động, hệ thống xử lý nước thải, sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại cũng như hợp đồng thu gom chất thải nguy hại, chất thải sinh hoạt, …

 

Kết thúc buổi làm việc, Đoàn đánh giá thống nhất kết luận Công ty Môi trường Đại Việt cơ bản đáp ứng yêu cầu về đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường trên cơ sở khắc phục một số nội dung liên quan.  

 

Công ty Môi trường Đại Việt nhanh chóng hoàn thành nội dung khắc phục và nộp hồ sơ lại Tổng cục môi trường. Ngày 4/3/2015, Công ty Môi trường Đại Việt đã cùng Đoàn đánh giá bảo vệ thành công tại Hội đồng thẩm định và hoàn thành đầy đủ các nội dung xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện quan trắc môi trường. Thời gian cấp phép là 2 tuần theo quy định.

 

Ngày 19/3/2015, Công ty Môi trường Đại Việt đã nhận được Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường số VIMCERTS 066 Theo Quyết định số 578/QĐ-BTNMT ngày 19/3/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chứng nhận hoạt động quan trắc môi trường Đại Việt

 Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường của Công ty môi trường Đại Việt 

Công ty Môi trường Đại Việt đã sẵn sàng mang tới cho Quý khách hàng một dịch vụ quan trắc môi trường với sự đầy đủ về nhân lực và trang thiết bị cũng như hồ sơ pháp lý.