Hệ thống khử khoáng CEDI Báo cáo hoàn thành công ty Freewell Hệ thống xử lý nước thải JK & Freewell Hệ thống xử lý khí thải Lấy mẫu không khí Máy ASS Máy sắc ký khí Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường

Hỗ trợ trực tuyến

Hồ Chí Minh

Ms Dương0916633438
Ms Tuyền0916902278
Ms Quỳnh0918001747

Lọc nước gia đình

Mr Huy0984198519

Tây Nguyên

Ms Uyên02633989696
Ms Tiên02633989499
Ms Hiền02633 998182

Liên kết website

FACEBOOK

Dự án tiêu biểu > Tư vấn môi trường

Dự án lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Dự án lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
  • Công ty Môi trường Đại Việt đã lập Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường cho trên 40 dự án thuộc nhiều ngành nghề khác nhau

>>Xem thêm

Dự án lập Cam kết bảo vệ môi trường (CKBVMT)

Dự án lập Cam kết bảo vệ môi trường (CKBVMT)
  • Công ty Môi trường Đại Việt đã lập Cam kết bảo vệ Môi trường cho trên 30 dự án thuộc nhiều ngành nghề khác nhau.

>>Xem thêm

Dự án lập Đề án bảo vệ môi trường

Dự án lập Đề án bảo vệ môi trường
  • Công ty Môi trường Đại Việt đã lập Đề án bảo vệ môi trường cho trên 30 dự án thuộc nhiều ngành nghề khác nhau.

>>Xem thêm

Dự án Xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

Dự án Xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường
  • Xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trước đây còn gọi là nghiệm thu môi trường. Công ty Môi trường Đại Việt đã xin giấy xác nhận hoàn thành các công trình biện pháp bảo vệ môi trường cho trên 20 công ty thuộc nhiều ngành nghề sản xuất kinh doanh khác nhau.

>>Xem thêm