Hệ thống khử khoáng CEDI Báo cáo hoàn thành công ty Freewell Hệ thống xử lý nước thải JK & Freewell Hệ thống xử lý khí thải Lấy mẫu không khí Máy ASS Máy sắc ký khí Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường

Hỗ trợ trực tuyến

Hồ Chí Minh

Ms Dương0916633438
Ms Tuyền0916902278
Ms Quỳnh0918001747

Lọc nước gia đình

Mr Huy0984198519

Tây Nguyên

Ms Uyên02633989696
Ms Tiên02633989499
Ms Hiền02633 998182

Liên kết website

FACEBOOK

Dự án > Xử lý môi trường > Hệ thống xử lý nước thải chế biến nhựa - Công suất 60 m3/ngày

Hệ thống xử lý nước thải chế biến nhựa - Công suất 60 m3/ngày

Hệ thống xử lý nước thải chế biến nhựa - Công suất 60 m3/ngày

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sambu Fine Việt Nam.
Địa chỉ: KCN Đồng Xoài 1, TP Đồng Xoài, tỉnh Bỉnh Phước.
CÔng suất: 60 m3/ngày.
Tiêu chuẩn đầu ra: QCVN 40:2011/BTNMT, cột A