Hệ thống khử khoáng CEDI Báo cáo hoàn thành công ty Freewell Hệ thống xử lý nước thải JK & Freewell Hệ thống xử lý khí thải Lấy mẫu không khí Máy ASS Máy sắc ký khí Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường

Hỗ trợ trực tuyến

Hồ Chí Minh

Ms Dương0916633438
Ms Tuyền0916902278
Ms Quỳnh0918001747

Lọc nước gia đình

Mr Huy0984198519

Tây Nguyên

Ms Uyên02633989696
Ms Tiên02633989499
Ms Hiền02633 998182

Liên kết website

FACEBOOK

Dự án > Xử lý môi trường > Hệ thống xử lý nước thải chế biến sữa - Công suất 400 m3/ngày

Hệ thống xử lý nước thải chế biến sữa - Công suất 400 m3/ngày

Hệ thống xử lý nước thải chế biến sữa - Công suất 400 m3/ngày

Chủ đầu tư: Nhà máy Sữa Quốc tế Củ Chi
Địa chỉ: KCN Tây Bắc Củ Chi – TP. Hồ Chí Minh
Công suất: 400 m3/ngày
Tiêu chuẩn đầu ra: QCVN 40:2011/BTNMT, Cột A