Hệ thống khử khoáng CEDI Báo cáo hoàn thành công ty Freewell Hệ thống xử lý nước thải JK & Freewell Hệ thống xử lý khí thải Lấy mẫu không khí Máy ASS Máy sắc ký khí Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường

Hỗ trợ trực tuyến

Hồ Chí Minh

Ms Dương0916633438
Ms Thắm0911406018
Ms Tuyền0916902278

Lọc nước gia đình

Mr Huy0984198519

Tây Nguyên

Ms Uyên02633989696
Ms Tiên02633989499
Ms Hiền02633 998182

Liên kết website

FACEBOOK

HCM ban hành Công văn đẩy mạnh thí điểm Phân loại chất thải rắn tại nguồn

UBND TP.HCM vừa ra Công văn số 1381/UBND-ĐTMT về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình thí điểm Phân loại chất thải rắn tại nguồn trên địa bàn Quận 1, 3, 5, 6, 12, Bình Thạnh (TP.HCM).

 
UBND TP.HCM vừa ra Công văn số 1381/UBND-ĐTMT về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình thí điểm Phân loại chất thải rắn tại nguồn trên địa bàn Quận 1, 3, 5, 6, 12, Bình Thạnh (TP.HCM).
 
Hội nghị thí điểm phân loại chất thải rắn tại nguồn
Hội nghị diễn ra tại Phường Bến Nghé, Quận 1

 

Theo đó, xét báo cáo và kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1596/TNMT-CTR ngày 29/02/2016 về việc báo cáo kết quả thực hiện thí điểm phân loại chất thải rắn tại nguồn trên địa bàn Quận 1, 3, 5, 6, 12, Bình Thạnh trong năm 2015; UBND TP.HCM có ý kiến chỉ đạo như sau:

 

Chấp thuận Kế hoạch năm 2016 và những đề xuất, kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường về triển khai thực hiện Chương trình thí điểm phân loại chất thải rắn tại nguồn trên địa bàn Quận 1, 3, 5, 6, 12, Bình Thạnh tại Công văn số 1596/TNMT-CTR ngày 29/02/2016 nêu trên.

 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở, ngành liên quan, UBND Quận 1, 3, 5, 6, 12, Bình Thạnh tiếp tục đẩy mạnh và triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình thí điểm phân loại chất thải rắn tại nguồn; trang bị đầy đủ túi, thùng chứa chất thải rắn và xe đẩy tay phát cho các hộ dân, hộ kinh doanh nhỏ lẻ và đơn vị thu gom chất thải rắn thuộc Chương trình; tăng cường và đổi mới nội dung, cách thức thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân; phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt trong việc kiểm tra, nhắc nhở.

 

Đồng thời, vận động người dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng đối tượng; có chính sách khen thưởng cho các đối tượng tham gia, thực hiện tốt chương trình; khẩn trương giải quyết các bất cập hiện nay đối với lực lượng thu gom chất thải rắn tại nguồn; tăng cường kiểm soát, quản lý chặt chẽ lực lượng thu gom rác dân lập (đặc biệt đối với xã viên Hợp tác xã Đoàn Kết Quận 6); báo cáo, đề xuất UBND Thành phố xem xét giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND Quận 1, 3, 5, 6, 12, Bình Thạnh nghiên cứu thiết lập hệ thống thu gom, vận chuyển hoàn thiện, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và hiệu quả của Chương trình từ khâu phân loại, thu gom đến khâu vận chuyển và xử lý; xây dựng Quy chế thực hiện Chương trình thí điểm phân loại chất thải rắn tại nguồn; cơ chế hỗ trợ kinh phí cho lực lượng thu gom rác dân lập tại nguồn khi tham gia chương trình phù hợp với các quy định pháp luật và tình hình thực tế; thực hiện sơ kết, đánh giá Chương trình để điều chỉnh cho phù hợp, tiến tới nhân rộng trên địa bàn toàn quận. Báo cáo và đề xuất UBND Thành phố xem xét giải quyết trong Quý II năm 2016.

 

Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND các Quận 1, 3, 5, 6, 12, Bình Thạnh xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Chương trình thí điểm năm 2016, thẩm định và trình UBND Thành phố xem xét giải quyết.

Nguồn http://www.monre.gov.vn/