Thông tư 13 quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Môi trường
Hệ thống khử khoáng CEDI Báo cáo hoàn thành công ty Freewell Hệ thống xử lý nước thải JK & Freewell Hệ thống xử lý khí thải Lấy mẫu không khí Máy ASS Máy sắc ký khí Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường

Hỗ trợ trực tuyến

Hồ Chí Minh

Ms Dương0916633438

Ms Thắm0911406018

Ms Nhung0918001747

Tây Nguyên

Ms Uyên02633989696

Ms Tiên02633989499

Ms Hiền02633 998182

Liên kết website

FACEBOOK

Tiêu Điểm >>Thông tư 13 quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Môi trường

Thông tư 13 quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Môi trường

Ngày 31/3/2015 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành thông tư 13/BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2015.

 

Ban hành kèm theo Thông tư là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường: QCVN 13-MT : 2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm.

 

Trong đó:

QCVN 13-MT:2015/BTNMT do Tổ soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm biên soạn, sửa đổi QCVN 13:2008/BTNMT; Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 13/2015/TT-BTNMT ngày 31 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Cụ thể Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp dệt nhuộm khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải.

 

Đối tượng áp dụng trong Quy chuẩn:

- Quy chuẩn này áp dụng riêng cho nước thải công nghiệp dệt nhuộm. Mọi tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xả nước thải công nghiệp dệt nhuộm ra nguồn tiếp nhận nước thải tuân thủ quy định tại quy chuẩn này.

- Nước thải công nghiệp dệt nhuộm xả vào hệ thống thu gom của nhà máy xử lý nước thải tập trung tuân thủ theo quy định của đơn vị quản lý và vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung.

 

Quy định kỹ thuật trong Quy chuẩn :

- Giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp dệt nhuộm khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải.

- Giá trị C để làm cơ sở tính giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp dệt nhuộm.

- Hệ số nguồn tiếp nhận nước thải Kq.

- Hệ số lưu lượng nguồn thải Kf.

 

 Xem chi tiết Quy chuẩn tại đây: QCVN 13-MT:2015/BTNMT